Piskesmæld og rygsmerter

Et piskesmæld er et syndrom, der opstår, når nakken udsættes for en voldsom forvridning og derved forstuver de bløde dele i halshvirvelsøjlen. Piskesmæld-skader ses typisk efter biluheld, hvor den skadedes bil er blevet påkørt voldsomt bagfra, men kan også opstå i andre sammenhænge, hvor nakken udsættes for en stor forvridning for- eller bagover.

Et piskesmæld giver smerte i nakke, skuldre og ryg, og ved længerevarende eller kroniske smertesymptomer ses ofte svimmelhed, susen for ørerne, nerveskader, lysfølsomhed, manglende følelse i enkelte led eller hukommelsesproblemer.

 

Ikke to er ens

Piskesmæld har været meget omdiskuteret, da symptomerne ofte varierer meget fra person til person, og det ikke er muligt at se nogle skader på en MR-scanning. Diagnosen skal altså stilles efter den individuelle patients smerteoplevelse.

For nogle er det smerter, der er dominerende, for andre er det gener omkring balancen, hørelsen eller koncentrationsevnen, der generer mest. Nogle oplever nedsat sexlyst eller depression i tiden efter ulykken. Piskesmæld-smerter kan opstå et stykke tid efter at den egentlige ulykke er sket. Årsagen skal findes i det stresshormon, binyrerne udløser, når kroppen går i chok under selve hændelsen.

Binyrebarkhormon er smertedæmpende og betændelseshæmmende, og der kan derfor gå et stykke tid, før patienter reelt oplever de skader, der er påført dem.

 

Rygsmerter

En stor del af dem, der rammes af piskesmæld, oplever voldsomme og vedvarende smerter i ryggen. Smerterne synes ikke at kunne afdæmpes af almindelig håndkøbsmedicin, og selvom den smerteplagede går lange ture eller lignende, føles ryggen stadig fastlåst og lukket.

Det påvirker humøret og koncentrationen at leve med så konstante smerter, og mange får problemer med at passe deres almindelige arbejde og deltage i sociale sammenkomster. Bare det at skulle sidde på en stol i flere timer kan blive en uoverskuelig opgave for en, der har smerter i ryggen som følge af piskesmæld.

 

Behandling

For nogle piskesmæld-patienter kan rygsmerter behandles og afhjælpes gennem kiropraktik. Den blide manipulation af nakke- og ryghvirvlerne kan hjælpe med at bringe orden i den ubalance, som er kommet i bevægeapparatet, da det led overlast.

Mange oplever, at deres rygsmerter stråler ud i arme og ben, og også dette kan den forsigtige bevægelse af de involverede dele hjælpe. For nogle piskesmæld-patienter er smerterne i ryggen desværre kroniske, men for mange kan smerterne helt forsvinde eller reduceres til et tåleligt niveau, der gør det muligt at vende tilbage til en normal hverdag og have et almindeligt arbejds- og privatliv.

 

Gigtforeningen i Danmark har skrevet omkring piskesmæld på deres hjemmeside her:

Gigtforeningen